Aankoop van een woning

Een woning kopen

Je hebt je droomwoning gevonden! In je hoofd ben je het al aan het inrichten. Maar hoe gaat de aankoop van een woning nu precies in zijn werk? En wat staat je de komende tijd te wachten? Wij hebben het inzichtelijk gemaakt.

Stap 1: Aanmelden en woonwensen

In deze fase meld je je aan als geïnteresseerde voor het nieuwbouwplan. Als je je hebt aangemeld ontvang je regelmatig een nieuwsbrief over de ontwikkelingen. Je maakt daarvoor een eigen account aan. Met je account heb je ook toegang tot de vragenlijst waarbij je jouw woonwensen kunt aangeven. Zo weten wij hoe jij wilt wonen. Dit is voor ons erg belangrijk, omdat we daarmee het ontwerp van de woningen en de inrichting van de omgeving nóg beter kunnen afstemmen op jouw wensen.

Stap 2: Financiële check

Heb je concrete interesse in één of meerdere bouwnummers? Dan ontvangen wij graag een financiële check bij jouw inschrijving. Een financiële check geeft aan wat je bij de bank kunt lenen of het toont aan dat je met eigen middelen kunt betalen. Dit document kun je, zodra de verkoop is gestart, uploaden in je persoonlijke account. LIV Hypotheken, partner van De Kroon op Leeuwesteyn, helpt je graag aan deze Financierings Belofte. De financieringscheck bij LIV Hypotheken is gratis en je privacy is volledig gewaarborgd. Natuurlijk kun je ook een financiële check bij een lokale hypotheekadviseur van jouw keuze opvragen. Je kan de financiële check op basis van de huidige prijs bandbreedtes opstellen.

Voordeel bij toewijzing woningen
De financiële check kan in je voordeel werken bij het toewijzen van de woningen in De Kroon op Leeuwesteyn. Bij de toewijzing van de woningen kijken we als eerste naar jouw voorkeuren. Zijn er meerdere geïnteresseerden voor hetzelfde bouwnummer? Dan kijken we naar de financiële check.

Voorwaarden brief
De financiële check is een gewaarmerkte brief waarin staat wat je bij de bank kunt lenen. Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan je financieel adviseur kun je vragen welke gegevens hij/zij daarvoor nodig heeft.

De brief laat je opstellen door LIV hypotheken of je eigen hypotheekadviseur- / verstrekker. Nadat de verkoop is gestart kun je deze brief uploaden in je online account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegeven van de financiële check uit onze systemen.

Hier kun je alvast een voorbeeldbrief financiële check bekijken.


Hierbij verklaar ik dat op ……………………..……… onderstaande persoon/personen de financieringsmogelijkheden bij (naam bank, financieel adviseur of accountant) heeft/hebben laten doorrekenen met betrekking tot het project: 

Naam gebied en/of wijk: ...............
Fase: ...............
Plaatsnaam: ...............

Naam/namen: ...............
Adres: ...............
Woonplaats: ...............

Samen hebben we de situatie doorgerekend en zijn tot de conclusie gekomen dat de koopsom van € ............... op basis van de bij ons bekende gegevens mogelijk moet zijn. 

Deze verklaring is alleen geldig voor bovengenoemd project en is bedoeld als verklaring richting de projectontwikkelaar. Als in de toekomst omstandigheden wijzigen zal voor de hypotheek een nieuwe berekening gemaakt moeten worden. 

Met vriendelijke groet, 

Naam financieel adviseur: ...............
Naam bank of bedrijfsnaam: ...............
Telefoon: ...............
Mail: .......@.........nl


Juist Onjuist
Alleen de brief uploaden Al jouw financiële gegevens naar ons sturen
Pas uploaden nadat de verkoop is gestart Brief mailen vóór Start Verkoop
Het benodigde bedrag vermelden Brief uploaden als deze niet aan alle voorwaarden voldoet
Document is niet ouder dan 3 maanden Brief uploaden als deze ouder is dan 3 maanden

Heb je nog vragen over de financiële check? Neem dan contact op met één van de makelaars of LIV hypotheken en zij helpen je verder zodat straks je inschrijving compleet is.

Stap 3: Start verkoop - 21 december 2021 om 13.00 uur

De online verkoop van de woningen start op dinsdag 21 december 2021 om 13.00 uur. Vanaf dan kun jij je inschrijven voor één of meerdere woningen. Het digitale inschrijfformulier is vanaf dat moment beschikbaar binnen je account op de website en komt direct in beeld bij het inloggen. De inschrijving verloopt volledig digitaal. Je kunt je tot dinsdag 4 januari 2022 13.00 uur inschrijven.

Jouw inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Je kunt je maar één keer inschrijven.

Voordeel bij de toewijzing van woningen
De financiële check kan in je voordeel werken bij het toewijzen van de woningen in De Kroon op Leeuwesteyn. Bij de toewijzing van de woningen kijken we als eerste naar jouw voorkeuren. Zijn er meerdere geïnteresseerden voor hetzelfde bouwnummer? Dan kijken we naar de financiële check. Op het inschrijfformulier kun je er ook voor kiezen om zonder voorbehoud van financiering in te schrijven. Dat kan, maar realiseer je dan dat je de koop van de woning later niet zomaar kunt ontbinden als je onverhoopt geen financiering voor de woning kunt krijgen.

De toewijzing van woningen
Vanaf vrijdag 7 januari vindt de toewijzing plaats. Op basis van de ideale match wordt bepaald aan wie welke woning wordt toegewezen. Hierbij hebben we één doel: zoveel mogelijk mensen blij maken met de woning van hun eerste keuze. Als je een woning toegewezen krijgt, word je gebeld door de makelaar. Als je geen woning toegewezen krijgt, ontvang je uiterlijk vrijdagmiddag 7 januari 17.00 uur een e-mail. Je komt dan in ons bestand als reservekandidaat.

Optie
Als je een woning toegewezen krijgt, word je gebeld door de makelaar. Je hoort dan op welke woning je een optie hebt en er wordt een afspraak ingepland. Tijdens deze afspraak krijg je meer informatie over de woning en kun je je vragen over de woning stellen. De optieperiode duurt 10 werkdagen.

Optantenavond
Heb je een optie op een woning, dan ben je een 'optant'. Je wordt samen met de andere optanten, uitgenodigd voor een online optantenavond. Deze vindt plaats op maandagavond 10 januari 2022. Je krijgt alle informatie over het verdere proces, het nieuwbouwplan, de woning en de keuzemogelijkheden.

Tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst
In jouw account op de website zie je welke woning aan jou is toegewezen en je ontvangt van de makelaar de concept koop-/aannemingsovereenkomst. Hierin staan alle rechten en plichten omschreven van jou als koper, van de verkoper en het bouwbedrijf. Heb je dit goed doorgenomen en ben je er zeker van dat dit jouw droomwoning is, dan volgt een afspraak met de makelaar om het contract te tekenen. Gefeliciteerd met je woning! Je ontvangt ook toegang tot MijnTrebbehuis.nl waarin je digitaal alle stukken vindt over jouw woning, zoals contractstukken, de technische omschrijving en de technische tekeningen. Zodra de opschortende voorwaarden uit de overeenkomst zijn verstreken, gaat de bouw definitief door. Heb je ook de financiering rond? Dan is de koop van jouw toekomstige woning definitief!

De financiering
Over het algemeen heb je twee gesprekken met de hypotheekadviseur over de financiering van jouw nieuwe woning. Het eerste gesprek is oriënterend en vindt vlak voor de aankoop van je woning plaats. Dit geeft je inzicht in je financiële mogelijkheden. Het tweede gesprek leidt tot een officiële hypotheekaanvraag. Dit gesprek vindt plaats nadat je de koop-/aannemingsovereenkomst hebt getekend bij de makelaar.

Naar de notaris
Wanneer je financiering rond is, ga je naar de notaris waar je tekent voor de leveringsakte en de hypotheekakte. Een belangrijk moment, want als je de deur uitloopt, ben je eigenaar van de grond waarop je woning wordt gebouwd.

Betaling
Hoe gaat het nu met de betaling van je nieuwe woning? Je betaalt je nieuwe woning in termijnen. De eerste betaling vindt plaats bij de levering van de grond. Is de bouw al gestart? Dan moeten ook eventuele vervallen bouwtermijnen bij de grondlevering worden betaald. De bouwtermijnen stuur je naar de hypotheekverstrekker met de vraag deze te voldoen.

Stap 4: Woning samenstellen

Het leuke is dat er verschillende mogelijkheden zijn om je woning naar eigen smaak en wens aan te passen. Onze wooncoach neemt contact met je op voor een gesprek en adviseert je hierbij. Ook is het tijd om een bezoek te brengen aan Woonbelevingscentrum LIV om inspiratie op te doen voor de afwerking van je woning. In de showroom, met een oppervlakte van meer dan 3.000 m2, staan vier modelwoningen op ware grootte. De vier eigentijdse woningen zijn volledig ingericht en variëren in indeling en stijl, maar zijn zeer goed te vergelijken met jouw woning. Loop door de woningen, laat je inspireren en krijg een goede indruk van afmetingen, materialen, afwerkingen en mogelijkheden.

Alvast digitaal een kijkje nemen? Bekijk dan de film over LIV.

Stap 5: Start bouw

Niets staat de bouw van jouw woning meer in de weg, want je financiering is goedgekeurd, alle opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst zijn voldaan en je hebt je woonkeuzes gemaakt. De bouw gaat van start. Funderingen worden gelegd en casco’s opgebouwd. De nieuwe wijk krijgt vorm. Tijdens de bouwwerkzaamheden houdt onze wooncoach je op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden door middel van nieuwsberichten en updates met foto’s op social media.

Stap 6: Overdracht

Hoera! Dit is het moment waar je naar uit hebt gekeken. Je woning is klaar en wordt opgeleverd. Nadat je de sleutels hebt ontvangen, is de woning écht helemaal van jou. Je kunt beginnen met het naar jouw smaak inrichten van de woning. Geniet ervan!